Maj/May 2022

59,00 

Interantional Photography Magazine – Maj 2022

Styczeń 2022 rozpoczyna nowy formułę czasopisma dla fotografów. Magazyn to nie tylko ukazywanie wyjątkowych prac fotografów, jest to również pigułka wiedzy od dobierania parametrów po wskazówki merytoryczne czy gotowe narzędzia.

Maj 2022 w tym numerze zobaczycie wyróżnione fotografie z całego świata w trzech kategoriach: Kwiaty (temat otwarty), Mężczyzna, Ślub. Dodatkowo będziecie mogli poczytać troche inną formę wywiadu – tekst został napisany przez inną Fotografkę Zuzannę Rusin – która pisze o byciu po drugiej stronie obiektywu – „Fotograf w Obiektywie”. W magazynie znajdziecie również przydatny plan dnia – bo dobra organizacja to połowa sukcesu!

17 Fotografów, 27 zdjęcia, 4 wyróżnienia

Interantional Photography Magazine – May 2022

January 2022 begins a new formula of the magazine for photographers. The magazine is not only showing exceptional works of photographers, it is also a pill of knowledge from selecting parameters to substantive tips or ready-made tools.

 

May 2022 in this issue you will see the featured photos from around the world in three categories: Flowers (open topic), Man, Wedding. Additionally, you will be able to read a slightly different form of the interview – the text was written by another photographer, Zuzanna Rusin – who writes about being on the other side of the lens – „Photographer in Lens”. In the magazine you will also find a useful daily plan – because good organization is half the battle!

 

17 Photographers, 27 Photos, 4 distriction

 

11 w magazynie

Kategoria: