Luty/February 2022

59,00 

Interantional Photography Magazine – Luty 2022

Styczeń 2022 rozpoczyna nowy formułę czasopisma dla fotografów. Magazyn to nie tylko ukazywanie wyjątkowych prac fotografów, jest to również pigułka wiedzy od dobierania parametrów po wskazówki merytoryczne czy gotowe narzędzia.

Luty 2022 w tym numerze zobaczycie wyróżnione fotografie z całego świata w trzech kategoriach: Zwierzęta, „This is love” oraz Noworodki. Dodatkowo będziecie mogli poznać bliżej wyjątkową artystkę jaką jest Paulina Filipowska, która jest psim fotografem jej specjalizacją są psie sesje w bajkowej odsłonie. Dowiesz się jak ważne w pracy fotografa jest prowadzenia social media od niezawodnej Magdaleny Stablewskiej ManagerkaMarki – która współpracuje między innymi z Monika Serek. W magazynie znajdziecie również poradnik z ciekawymi tipami fotograficznymi (zrób to sam) – w tym numerze jak owinąć noworodka w owijkę. Pomocnym dodatkiem będzie też „Pomysłownik”, który da inspiracje do pracy fotograficznej.

25 Fotografów, 31 zdjęcia, 6 wyróżnień.

Interantional Photography Magazine – February 2022

January 2022 begins a new formula of the magazine for photographers. The magazine is not only showing the exceptional works of photographers, it is also a pill of knowledge from selecting parameters to substantive tips or ready-made tools.

February 2022 in this issue you will see the featured photos from all over the world in three categories: Animals, „This is love” and Newborns. In addition, you will be able to get to know the unique artist who is Paulina Filipowska, who is a dog photographer, her specialty is dog sessions in a fairy-tale version. You will learn how important it is in the work of a photographer to run social media from the reliable Magdalena Stablewska ManagerkaMarki – who works with Monika Serek, among others. In the magazine you will also find a guide with interesting photo tips (do it yourself) – in this issue how to wrap a newborn in a wrapper. A helpful addition will also be the „Idea Engineer”, which will give inspiration for photographic work. 25 Photographers, 31 Photos, 6 Honors.

15 w magazynie

Kategoria: