THE BEST OF THE BEST – PLENER 2022

59,00 

Interantional Photography Magazine – THE BEST OF THE BEST – PLENER

Styczeń 2022 rozpoczyna nowy formułę czasopisma dla fotografów. Magazyn to nie tylko ukazywanie wyjątkowych prac fotografów, jest to również pigułka wiedzy od dobierania parametrów po wskazówki merytoryczne czy gotowe narzędzia.

Dziś prezentuje specjalne wydanie – The best of The best – plener! Znajduje się tu 12 wyróżnionych prac fotografów z całego świata.

Interantional Photography Magazine - THE BEST OF THE BEST


January 2022 begins a new formula of the magazine for photographers. The magazine is not only showing the exceptional works of photographers, it is also a pill of knowledge from selecting parameters to substantive tips or ready-made tools.

Today presents a special edition - The best of The best! There are 12 distinguished works by photographers from around the world.

8 w magazynie

Kategoria: