Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.fotograficznie-kobieca.pl jest:

 

KATARZYNA SIWKA-KWAPIS FOTOGRAFICZNIE

Huta Janowska 1A

95-200 Pabianice

 

NIP 7311939390
REGON 384536817

 

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: studio@fotograficznie-kobieca.pl oraz pod numerem telefonu: 508 588 343 (koszt połączeń wg taryfy operatora).

 

        I. Definicje

 1. W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.fotograficznie-kobieca.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
 • „Sprzedawca” – KATARZYNA SIWKA-KWAPIS FOTOGRAFICZNIE Huta Janowska 1A 95-200 Pabianice
 • „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.fotograficznie-kobieca.pl oraz jej podstronach,
 • „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 • „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 • „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna jest w zakładce Polityka Prywatności

 

II Postanowienia ogólne

 1. Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna magazynu i produktów branżowych. Sklep prowadzi sprzedaż drogą wysyłkową.
 2. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 4. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.
 5. Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki.
 6. Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora.
 7. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.

III Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na konto klienta). Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Aby utworzyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. rozporządzeniem, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki “Twoje Konto”.
 4. Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 5. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego fotograficznie-kobieca.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.

IV Procedura składania zamówień

 1. W Sklepie można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję “Dodaj do koszyka” na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku “Przejdź do kasy” znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku “Przejdź do kasy” Klient wskazuje kolejno: adres rozliczeniowy, adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty, sposób dostawy, formę płatności.
 5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku “Kupuję i płacę” oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 6. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.
 1. Realizacja zamówienia
 1. Poprzez kliknięcie w ikonę “Kupuję i płacę” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie.
 5. W nadzwyczajnych okolicznościach czas realizacji zamówień może zostać wydłużony do 14 dni.
 6. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 7. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów
 1. Płatność i dostawa
 1. Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:  95 1050 1461 1000 0097 2057 0267 KATARZYNA SIWKA-KWAPIS FOTOGRAFICZNIE Huta Janowska 1A 95-200 Pabianice
 1. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez 2 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 2. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 oferowanego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz systemu płatności PayPal oferowanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349. Płatności błyskawiczne dokonywane są zgodnie z regulaminami ich operatorów.
 3. Koszt wysyłki podany jest na stronie www.fotograficznie-kobieca.pl w zakładce koszty dostawy

 

VII. Warunki reklamacji towarów

Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: Huta Janowska 1A 95-200 Pabianice

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.
 2. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.
 5. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów

 1. W przypadku towarów, które nie są personalizowane pod preferencje Klienta, ma On prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadku towaru omówionego w punkcie 2, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: studio@fotograficznie-kobieca.pl . W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przypadku, gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Klienta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność, przypisuje mu się zwłokę. W takim wypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku, gdy Klient zwraca rzecz nadmiernie zużytą, zniszczoną lub uszkodzoną, Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kwotą odszkodowania z tego tytułu. W tym celu Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, a następnie będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od zawartej umowy.
 3. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Adres do zwrotów to:

KATARZYNA SIWKA-KWAPIS FOTOGRAFICZNIE Huta Janowska 1A 95-200 Pabianice

 

IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.