Styczeń/January 2022

59,00 

Interantional Photography Magazine

Styczeń 2022 rozpoczyna nowy formułę czasopisma dla fotografów. Magazyn to nie tylko ukazywanie wyjątkowych prac fotografów, jest to również pigułka wiedzy od dobierania parametrów po wskazówki merytoryczne czy gotowe narzędzia. W tym numerze zobaczycie wyróżnione fotografie z całego świata w trzech kategoriach: Kobieta, Pokolenie oraz Obraz Fine-Art. Dodatkowo będziecie mogli poznać bliżej wyjątkową artystkę jaką jest Małgorzata Sulewska-Czarnecka specjalizująca się w portretach fine art, która prowadzi swoje warsztaty na całym świecie. Dowiesz się jak dwie niezależne fotogafki stworzyły wyjątkowe tła, łącząc technologię z malarstwem. W magazynie znajdziecie również poradnik z ciekawymi tipami fotograficznymi (zrób to sam) .To nie koniec niespodzianek od teraz zawsze na ostatniej stronie czekać na Was będzie wyjątkowe narzędzie pomocne w pracy fotografa.

30 Fotografów, 34 zdjęcia, 6 wyróżnień.

January 2021 begins a new formula of the magazine for photographers. The magazine is not only showing the exceptional works of photographers, it is also a pill of knowledge from selecting parameters to substantive tips or ready-made tools. In this issue you will see selected photos from around the world in three categories: Woman, Generation and Fine-Art Image. In addition, you will be able to get to know the unique artist Małgorzata Sulewska-Czarnecka, who specializes in fine art portraits, who runs her workshops all over the world. You will learn how two independent photo stickers created unique backgrounds by combining technology with painting. In the magazine you will also find a guide with interesting photo tips (do it yourself). This is not the end of surprises, from now on, on the last page, you will always find a unique tool helpful in the photographer’s work.n

30 Photographers, 34 Photos, 6 Honors.

 

20 w magazynie (może być zamówiony)

Kategoria: