Marzec/March 2022 – PDF

40,00 

Interantional Photography Magazine – Marzec 2022 PDF

Styczeń 2022 rozpoczyna nowy formułę czasopisma dla fotografów. Magazyn to nie tylko ukazywanie wyjątkowych prac fotografów, jest to również pigułka wiedzy od dobierania parametrów po wskazówki merytoryczne czy gotowe narzędzia.

Marzec 2022 w tym numerze zobaczycie wyróżnione fotografie z całego świata w trzech kategoriach: Portret, Woda (temat otwarty), Ciąża. Dodatkowo będziecie mogli poznać bliżej wyjątkowy rodzaj fotografii – fotografia podwodna. Wywiadu udzieliły mi Aneta Branti – pomysłodawczyni oraz właścicielka VillaWieliczka, która została wybudowana między innymi pod studio podwodne oraz Ewa Łagowska, podwodna fotograf, która opowie o specyfice swojej pracy pod wodą. W magazynie znajdziecie również poradnik z konturowaniem w fotografii portretowej oraz sposób na ciekawą „sukienkę” do sesji ciążowej (zrób to sam)

22 Fotografów, 31 zdjęcia, 4 wyróżnień.

Interantional Photography Magazine – March 2022   PDF

January 2022 begins a new formula of the magazine for photographers. The magazine is not only showing the exceptional works of photographers, it is also a pill of knowledge from selecting parameters to substantive tips or ready-made tools.

March 2022 in this issue you will see the featured photos from around the world in three categories: Portrait, Water (open topic), Pregnancy. In addition, you will be able to get to know a unique type of photography – underwater photography. I was interviewed by Aneta Branti – the originator and owner of Villa Wieliczka, which was built, among others, for an underwater studio, and Ewa Łagowska, an underwater photographer, who will talk about the specifics of her work under water. In the magazine you will also find a guide with contouring in portrait photography and a way to create an interesting „dress” for a pregnancy session (do it yourself)

22 Photographers, 31 Photos, 4 Distincion.

Kategoria: